Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-05-25, 00:31:45

2005-10-31 15:00:03
Upplysning. Endast tre procent av landets kvinnliga foretagare har fortroende for regeringens foretagspolitik. Inte for att detta kommer att uppmarksammas pa s-kongressen. Dar vill man kopa manniskors roster genom att gora dem beroende av staten. Och foretagare ar fria och star pa egna ben sa de ar inte relevanta i maktstrategin. Men framfor allt lockas man stalla motfragan: vilken foretagspolitik?

<-- Home
RSS 2.0