Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:20:07

30/10/2004 1:03:38 pm
Interactive Election Map. Currently, Bush is still in a slight lead in the polls. This Interactive Election Map shows the latest polls and the situation in all the states. Still over 200 electoral votes are too close to call. The remaining days will be a thriller.

<-- Home
RSS 2.0