Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 15:37:47

01/12/2005 1:08:18 pm
OBS: Detta är ingen parodi. När bloggen Motallians startade trodde nog många att det var en parodi på en maktgalen socialdemokrati. Bakom den står en rad socialdemokrater, som inte förenas av någon som helst gemensam idé om framtiden annat än att de inte vill ha regeringsskifte. Men den främsta höjdpunkten var inte nådd utan överträffades just av s-riksdagsledamoten Anders Ygemans blogg Bäst i världen. Ja, det är Sverige som åsyftas. Och ja, på bloggen samlas ständigt nya påståenden om hur Sverige lyckas bättre än andra länder. Tack vare 65 år med socialdemokraterna, förstås. Detta är, troligen, inte heller en parodi på en socialdemokrati som vill vinna valet på att dölja alla problem och utan grund påstå att allt är bäst. Nej, det smått skrämmande är att Ygeman nog menar det han skriver.

<-- Home
RSS 2.0