Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:03:29

15/12/2005 11:33:34 pm
Kampen mot rikedom fortsätter. Härom dagen fattade Finlands riksdag beslutet att avskaffa deras förmögenhetsskatt. Som Johan Fall på Svenskt Näringsliv påpekar här, gör därmed Finland som en rad andra länder på senare år. Av EU:s och OECD:s ca 40 meldemsländer är det bara Sverige och fyra ytterligare länder som har kvar den. I en global värld leder denna skatt till kapitalflykt - som bara förra året uppgick till 83 miljarder för Sverige. Det är 83 miljarder mindre som kunde ha funnits tillgängliga i landet för investeringar.

Vänsterpolitiker framställer förmögenhetsskatten som en fråga om rättvisa, att "de rika" ska bidra. Men skatten gör motsatsen; den ser till att de rika inte kan bidra. Det bästa hade varit om många rika människor hade gott om pengar i Sverige som gick till entreprenörer och nya jobb. Nu drivs dessa ut ur landet för att en bråkdel ska gå till statskassan. Allt bara för att politiker vill väljas om med fördomar och okunskap som grund. I grunden är det en klassisk socialistisk kamp mot rikedom. Likhet framför allt - även om det innebär att alla ska vara lika fattiga. Dumt och destruktivt.

<-- Home
RSS 2.0