Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:23:50

17/12/2005 1:48:25 pm
Om det svenska politiska landskapet i Axess. I senaste numret av Axess behandlas som tema de svenska partierna och det politiska landskapet. Chefredaktören Kay Glans har intervjuat bl a Kjell-Olof Feldt, Anders Borg, Klas Eklund och undertecknad. En intressant genomgång och analys. Kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0