Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 11:38:51

17/12/2005 1:52:27 pm
Olausson: Vi skapar arbetslöshet. Ett uttalande av LO:s avtalssekreterare Erland Olausson förtjänar mer uppmärksamhet än det har fått. Enligt Dagens Industri är hans analys av fri konkurrens på arbetsmarknaden att följande skulle ske: "Om du säljer dig billigare än jag är det bara en tidsfråga innan jag också måste sänka mitt pris." Det är därför facket hindrar den fria konkurrensen såsom en kartell. Olausson medgav dock, enligt DI, att detta innebär att "en del människor inte får arbete".

Således har vi en mycket hög total arbetslöshet i Sverige. LO, som så ofta säger sig verka för full sysselsättning, vet att det egentligen är deras modell som är en viktig orsak till arbetslöshet. Precis som teorin; LO skyddar ett antal "insiders" på arbetsmarknaden på bekostnad av "outsiders". Detta genom att reglera priset på arbetskraft så att utbud och efterfrågan inte möts. I praktiken tar LO möjligheterna till ett bra liv från hundratusentals människor.

Detta kan man - och bör man - kritisera. Vad värre är: deras agerande bygger på en felaktig analys. Det är inte så att fri konkurrens och fri lönesättning leder till successivt lägre löner. Den fria konkurrensen innebär ju också att arbetstagare kan gå till en annan arbetsgivare om den de har inte betalar det man är nöjd med. Således finns det idag relativt många länder med väsentligt mindre fackligt inflytande på arbetsmarknaden där lönerna är högre än i Sverige.

En skamlig modell som bygger på en felaktig analys. Det behövs fler i politiken som kräver att detta förändras i grunden, inte färre.

<-- Home
RSS 2.0