Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:10:01

20/12/2005 8:30:36 pm
Detta är inte Public Service. I dagens Stockholm City finns en intervju med statsminister Persson. Läs den! Det är alltså inte ett skämt från satirgruppen på P1. I intervjun handlar minst 90 procent om julmaten. Han är lyrisk. Han är kreativ. Han är hungrig. När han härom året ville fånga in veganröster talade han om sin avsmak för julskinka. Inte nu. Detta ter sig mer som den äkta Persson.

Läs intervjun - >

<-- Home
RSS 2.0