Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:06:27

21/12/2005 12:25:27 pm
Bidragslandet. Härom dagen fanns rubriken "Snart kommer Superbidraget" på aftonbladet.se. Det sistnämnda ordet hade gjorts som en logga i ett eget typsnitt, se nedan. Det som nyhetsmässigt åsyftades var de ökade bidrag som regeringen har aviserat för det nya året, bl a barnbidrag. Uppenbarligen är det höjden av lycka när staten ökar bidrag i detta land. Så vi får ännu fler som får pengar utan att göra en insats för dem. Så ännu fler får betala ännu mer i skatt för att finansiera bidragen. Och så att s-regeringen - "alla goda gåvors givare" - kan bli omvald med hjälp av våra pengar.


<-- Home
RSS 2.0