Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 16:27:30

04/11/2004 4:42:00 pm
Timbropub: "Välfärdens återkomst." Naringslivets tankesmedja Timbro bjuder in till en pub den 17 november kl. 1730 pa Cafe Momba vid Norrmalmstorg med diskussion om min bok:
"Sällan har regering och opposition varit så eniga om att bevara vår samhällsmodell i sina huvuddrag. Storleken på det offentliga åtagandet skiljer sig någon procentenhet mellan alternativen. Samtidigt har modellen aldrig varit satt under så stor press.
Johnny Munkhammar skriver i "Sagan om välfärdens återkomst" (Hjalmarson & Högberg) att den stora staten faller. Allt dyrare tjänster, tuffare internationell konkurrens, mer heterogent samhälle, offentlig oförmåga att leverera, färre som försörjer fler - vindar som fäller en redan instabil koloss. I dess ställe kommer en mindre stat och privat välfärd.
Boken har väckt brett intresse. Dess syfte är att bryta tystnaden - före valet 2006. Nu bjuder Timbro in till en pub med samtal utifrån boken. Johnny Munkhammar inleder, efter vidtar ett samtal mellan Johnny, Mauricio Rojas, tf chef för Timbro och riksdagsledamot (fp) samt Maria Larsson, riksdagsledamot (kd) och ordförande i den borgerliga Alliansens grupp för välfärd.
Välkommen!"Las hela inbjudan - >

<-- Home
RSS 2.0