Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 07:11:16

03/01/2006 1:05:42 pm
Låt användaren betala. Nu har systemet med trängselavgifter vid en gräns runt Stockholm tagits i bruk. Media bevakar igångsättandet - Aftonbladet har en egen TullO - och mångas förvirring är stor. Detta avses vara ett försök, som ska utvärderas genom en folkomröstning i september. Att det är ett försök är idiotiskt: skulle väljarna verkligen rösta bort ett system som har införts till en kostnad för dem på miljarder kronor?

Systemet i sig har också nackdelar. Eftersom de vägar som avgiftsbeläggs är offentligt ägda kommer intäkterna att gå till den offentliga budgeten. Med andra ord kan det vara korrekt att beskriva avgiften som en extra skatt, eftersom den inte alls behöver gå till utökad infrastruktur där sådan skulle kunna behövas. Finansminister Pär Nuder har redan varit ute och talat lystet om dessa ökade intäkter.

Men. I princip är det mycket bra att de som använder något är de som betalar, som jag fick tillfälle i fredags att nämna på P4. Ju större efterfrågan är på ett håll, desto större intäkter där. Och desto större resurser att utöka utbudet, i detta fall vägar. Hade vägarna varit ägda av privata företag skulle intäkterna kunna gå rakt till just detta och inte till en massa annat. Då skulle trängseln verkligen kunna försvinna.

Tyvärr ligger denna princip långt ifrån dagens praktik, men skulle möjligen kunna vara ett steg på vägen. I så fall borde liknande stag tas också inom övriga områden som det offentliga idag omfattar. På sätt och vis blir det därmed i sak underligt att vänstern är för, medan de borgerliga är emot.

<-- Home
RSS 2.0