Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:33:08

09/01/2006 11:51:44 am
I Europaportalen: "Europeiska sociala modellen är problemet." Idag inleder Europaportalen årets verksamhet med en längre artikel av undertecknad. Anne-Marie Lindgren på s-tankesmedjan Idé och tendens ska vara motdebattör och kommer med sin replik framöver.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0