Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:46:29

09/01/2006 11:47:03 am
LNB: "Ökad välfärd borde inte skrämma." Liberala Nyhetsbyrån recenserar "European Dawn":

"I Sverige har det blivit tydligt för allt fler allt oftare att höga skatter inte är någon garanti för bra skola, vård när man behöver det eller trygghet på ålderns höst. Av debattboken European Dawn - After the Social Model av Timbros Johnny Munkhammar framgår att stora delar av Europa brottas med samma problem. Har man valt offentliga monopol som modell för välfärdstjänster så får man en Trabant, inte en BMW, konstaterar han. Inte nog med det, de offentliga systemen gör mer skada än nytta enligt boken eftersom de höga skatter som måste tas ut för att leva upp till alla åtaganden skadar tillväxten i ekonomin och leder till att många tvingas gå på bidrag istället för att arbeta.

European Dawn ... slår fast att receptet för framgång är enkelt. Minska den offentliga sfären och sänk skatterna rejält för att frigöra både produktivitet och konsumtionsutrymme vilket gör att de nya och bättre privata välfärdslösningarna blir tillgängliga för alla.

Men, kan man invända, systemskifte skrämmer fler än det lockar. Det är ju därför som moderaterna har modererats under Fredrik Reinfeldts ledning. Förvisso, men trenden i såväl Sverige som andra europeiska länder går sakta i den riktning Johnny Munkhammar pekar ut. Bokens förtjänst är att med argument, exempel och statistik visa att det inte är en så skrämmande utveckling som det ofta framställs som, utan tvärtom något som skulle gagna vanliga människor som idag undrar vart alla skattepengar tar vägen."


Läs artikeln (här publicerad i Gotlands Tidningar) - >

<-- Home
RSS 2.0