Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 07:28:38

10/01/2006 12:36:34 pm
Lindgren svarar. Idag publiceras svaret från Anne-Marie Lindgren, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Idé och tendens, på min artikel igår på Europaportalen. Ett svar av undertecknad är på gång.

Läs Anne-Marie Lindgrens svar här - >

<-- Home
RSS 2.0