Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:00:06

10/01/2006 3:49:50 pm
Commander in Chief tunnare än Vita huset. Inte för att det hör till mina främsta sysslor att kommentera tv-serier, men igår sändes de första två avsnitten av "Commander in Chief" med Geena Davis som USA:s första kvinnliga president. Eftersom den enda serie jag har försökt följa hjälpligt de senaste åren är "Vita huset" - West Wing - kanske en jämförelse är naturlig. Bra med den sistnämnda har varit illustrationen av (den amerikanska) politikens tempo, konstant krishantering, vikten av att ha principer och inte minst trovärdiga skådespelare. Förvisso är "Commander in Chief" också snyggt gjord och visar politikens svårigheter. Men Geena Davis är stel, tempot saknas och den sakpolitiska agendans alla krav är än så länge långt borta. Rolig tanke med kvinnlig president - det är inte osannolikt framöver på riktigt - men synd att skildringen inte ter sig mer "äkta".

<-- Home
RSS 2.0