Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:34:06

11/01/2006 5:24:23 pm
Vänstermotioner. Det intressanta med Vänsterpartiets gångna kongress var inte alla personstrider, bråk och fraktioner. Nej, vad de faktiskt diskuterade, vilken politik de funderade på att stå för, är mycket mer intressant. Pär Henriksson hade nyligen en talande lista med citat från motioner till kongressen. Här några exempel:

"Vi yrkar:
att alla höginkomsttagare som tjänar över 350.000 kr/år (brutto) hårdbeskattas med 20 procent extra,
att införskaffandet av maskiner i produktion som ersätter arbetskraft hårdbeskattas med 30 procent extra i en så kallad straffskatt,
att pengarna från den nya skatten används till att lösa problemen med arbetslösheten och införandet av sex timmars arbetsdag."

"Vi föreslår att vänsterpartiet verkar för att en lag om konsumtionsfrid införs, först och främst på nationell nivå. Senare måste frågan även drivas på EU-nivå. Naturligtvis är det otänkbart att genast införa ett reklamstopp i Sverige. ... Men om ett reklamstopp införs gradvis under till exempel 20 år, tvingas handel o industri anpassa sej, och människorna kan utnyttja de fördelar som skulle uppstå."

"att Sverige omgående inför ekonomiska sanktioner gentemot USA,
att alla företag och verksamheter med Amerikanska kopplingar förbjuds att verka i Sverige,
att amerikanska medborgare nekas inträde i Sverige och att alla amerikanska medborgare bosatta i Sverige utvisas om de inte avsäger sig sitt amerikanska medborgarskap,
att dessa sanktioner inte hävs förrän USA bett berörda länder samt FN om ursäkt, slutat att bete sig som världspoliser samt hävt sina sanktioner gentemot Kuba."


Glöm inte att detta är ett av de tre partier som styr Sverige.

<-- Home
RSS 2.0