Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:43:02

12/01/2006 12:04:00 pm
Påminnelse. Idag har jag per mail påmint Wanja Lundby-Wedin om att det har gått två veckor sedan mitt första mail om de fackliga trakasserierna skickades. Förvisso kan man förstå att helgerna kan leda till förseningar, men detta ärende är enligt min mening av stor betydelse och bör inte prioriteras ned. Väntar vidare på svar!

<-- Home
RSS 2.0