Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:01:02

13/01/2006 11:50:47 am
Därför är det inte fel med valfrihet. Härom dagen skrev Gunvor Hildén en kolumn på Upsala Nya Tidnings ledarsida apropå min artikel i Svenska Dagbladet där jag föreslog att alla skulle få välja nivå på ersättning och premier i socialförsäkringen - och få placerra den privat om man så vill. Rubriken på hennes artikel är "Varför är det fel med valfrihet?", en fråga hon ägnar sig åt att besvara. Lite udda på en ledarsida som kallar sig liberal, kan tyckas, men likväl en intressant principiell diskussion.

Förenklat kan hennes svar på frågan, med hjälp av olika exempel, sägas vara "för att människor kan fatta dåliga beslut". Man kan besluta sig för en låg ersättningsnivå och sedan drabbas av något som gör att man får leva på just denna nivå. Det ska, enligt Hildén, inte vara tillåtet. Bättre då att politikerna tar en stor del av våra pengar och beslutar att alla ska ha en hög nivå. Det betyder också att vi själva inte får välja hur mycket resurser vi vill lägga på olika saker som pension, föräldraskap eller sjukförsäkring - det gör politikerna.

Men på ett antal områden idag får vi bestämma själva. Vi förutsätts köpa en hemförsäkring privat. Gör man inte det och huset brinner ned står man där med noll i ersättning. Vi får skaffa barn, köra bil, och mycket annat som innebär stort ansvar och ofta väldiga investeringar. Dylika beslut är tillåtna. Med Hildéns princip borde så inte vara fallet. Med min princip ska vi få fortsätta fatta sådana beslut - men vi borde också ha den friheten på fler områden, som välfärd och trygghet.

Fakta är att endast en mycket liten del av den skatt som betalas in omfördelas till andra. Det allra mesta går in i system som avses vara till lika mycket för mig själv, såsom socialförsäkringar. Idag tvingas alla betala för höga ersättningsnivåer. Men om man behåller den lilla del av skatten som är omfördelande och sedan får välja har den som vill ha en hög nivå samma möjligheter som idag. Men den som inte vill det har tillåtelse att avstå. Varför ska man inte få avstå om man vill? Det drabbar ingen.

<-- Home
RSS 2.0