Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:20:38

13/01/2006 2:07:49 pm
Svenska solstrålar och mörka moln. Svenskt Näringsliv har just presenterat en rapport som sammanställer svenska för- och nackdelar i den internationella konkurrensen. Till fördelarna hör fokus på forskning och utveckling, låga telepriser och stora satsningar på IT. Till nackdelarna får räknas hög inkomstskatt, låga investeringar, hög sjukfrånvaro och svag sysselsättningsutveckling (sedan år 2000 har den utvecklats bättre i 17 av dagens 25 EU-länder än i Sverige).

Alla länder har för- och nackdelar i konkurrensen. Men nackdelarna kan alltid göras färre och mindre. Att känna till vilka som är vilka är ett relevant underlag för diskussion och politisk handling. Denna sammanställning är mycket användbar.

Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0