Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 02:49:49

16/01/2006 1:19:00 pm
Svar från Wanja. Efter något tusental nedladdningar av mitt brev till LO-ordföranden om Elektrikerförbundets trakasserande brev till icke-medlemmar - och många reaktioner på detta - fick jag idag svar från Wanja Lundby-Wedin per post. Så här lyder brevet i sin helhet:

"Tack för ditt mail.

Du frågar mig om ett brev som en avdelning inom Svenska Elektrikerförbundet skickat ut till icke fackligt organiserad elektriker. Som du säkert vet så har LO inget mandat att recensera brev som en avdelning inom ett av LOs medlemsförbund skriver. Jag skulle själv inte ha uttryckt mig på det sätt som El-ettan gör i sitt brev, men när du på fullt allvar skriver att avdelningens brev påminner dig om maffian, dvs en organiserad brottslighet som bland annat ägnar sig åt mord och narkotikahandel, får det mig att undra om det inte är fler som borde tänka på sitt ordval.

Däremot har El-ettan helt rätt i att det är just genom att så många valt att vara med i facket som vi kunnat förstärka och försvara löntagarnas ställning och rättigheter i vårt land, ett arbete som tyvärr ofta mött hårt motstånd från arbetsgivarnas organisationer.

Med vänlig hälsning
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

Wanja Lundby-Wedin"


Med andra ord instämmer Wanja Lundby-Wedin i deras argumentation och hon har ingen synpunkt på att de skickar brev med detta budskap till icke-medlemmar. Hon kan ha synpunkter på ordval, det är allt. Således bekräftar hon att detta är en typ av agerande som är fullt tillåtet och sanktionerat av LO-ledningen - eftersom de inte tar avstånd från den eller avser agera i frågan. Att LO inte har mandat att ingripa är förstås fel; de har ju tvingats reda ut ett antal fackliga skandaler på senare tid. Således klart besked från LO: trakasserande förföljelse är acceptabelt. Vad säger det om organisationen?

För övrigt står det inte att El-ettans brev påminner om maffian utan att trakasseri och förföljelser ligger nära att uppfylla definitionen av maffiametoder, och det är väl ett okontroversiellt påstående?

<-- Home
RSS 2.0