Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:30:54

17/01/2006 3:41:45 pm
Slöseri premieras. För någon vecka sedan sändes ett reportage på SVT:s nyheter om regionala kostnader för hjälp till handikappade inom ramen för LSS. Det framgick av reportaget att dessa varierar kraftigt mellan olika platser. Den totala årliga kostnaden är dock ett antal miljarder i skattemedel. Men det framgick även att det finns ett regionalt utjämningssystem inom detta system. Kommuner med höga kostnader får pengar från kommuner med låga kostnader. Det vill säga i klarspråk: om en kommun lyckas effektivisera, rationalisera, förnya och organisera om handikappomsorgen - t ex via privat upphandling - så bestraffas de för detta tilltag. Men den kommun som intet gör för att minska kostnaderna, och ta väl hand om skattemedlen, belönas med extra pengar. Detta är lika illa som alla andra system för regional omfördelning. Och bara ännu ett exempel på att sådana finns dolda inom område efter område i det offentliga maskineriet. Hur kan någon undra varför våra skatter är höga men ändå inte räcker till?

<-- Home
RSS 2.0