Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:41:39

19/01/2006 11:40:47 am
Stat + monopolföretag = korruption. För några dagar sedan greps Destination Gotlands VD Sten-Christer Forsberg, misstänkt för bedrägeri. Företaget misstänks ha använt i storleksordningen 20 miljoner av de subventioner de får av staten till ändamål som strider mot deras avtal med staten. Och det är, för övrigt, ett avtal som innebär monopol på trafiken med passagerarfärjor till och från Gotland.

Detta är symptomatiskt. Monopol leder inte bara till ineffektivitet och höga priser utan ofta även korruption. Det viktigaste för företaget blir inte att bli bäst - i konkurrens med andra - på att göra sina kunder nöjda. Det främsta målet blir att göra någon statlig byråkrat nöjd och att locka till sig mer skattemedel.

Nyligen flaggades för höjda biljettpriser, men en tredjedel av gotlänningarna protesterade mot detta. Följden blev ytterligare miljoner av skattebetalarnas pengar till rederiet. Varför inte istället låta bli att förbjuda andra rederier att konkurrera?

Det är ju vad ett monopol är: förbud mot alternativ. Skulle jag ordna ett fartyg och försöka bli bättre så är det ett brott. Trots fördelarna för kunderna. Och trots att det minimerar risken för korruption av det slag vi ser nu. Och trots, lockas man påpeka, de dramatiska prisfall och kvalitetshöjningar som ständigt sker i branscher med konkurrens. Se telepriserna de senaste tio åren, t ex.

Erbjuder jag färjetrafik i konkurrens skulle jag vilja göra en ärlig vinst på att vara bäst; alla som skulle åka med mitt fartyg skulle välja det fritt. Vinsten är inget jag har fifflat fram från staten och skattebetalare som har tvingats betala eller från passagerare som saknar alternativ. Då skulle vinsten vara måttet på kundernas uppskattning och inte som nu måttet på graden av fiffel, tvång och lobbying.

Läs mer i Gotlands Tidningar - >

<-- Home
RSS 2.0