Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:57:26

23/01/2006 10:31:45 am
Antisociala skatter. I en ny publikation från Skattebetalarna skriver Maria Rankka, Timbro, och Helena Olsson, Skattebetalarna, om skatternas sociala dimension. Det vill säga det enkla faktum att skatter ofta - i motsats till vad de höga skatternas förespråkare säger - ger negativa sociala effekter. Här är några punkter med fakta de tar upp:

- Den största utgiftsposten för hushållen i Sverige, oavsett inkomstläge, är skatt.

- Ungefär tre av fem kronor går i skatt, även för dem som har inkomster under genomsnittet.

- Skatterna på arbete i Sverige är 850 miljarder kronor om året, ca 2/3 av all skatt.

- Inkomstskikten upp till 22 500 kr per månad står för 80 procent av skatteintäkterna från kommunal och statlig inkomstskatt.

-Av knappt 430 000 tvåbarnsfamiljer i Sverige lever 80 000 på inkomster efter skatt som är lägre än socialbidragsnormen.

<-- Home
RSS 2.0