Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:05:29

24/01/2006 2:47:02 pm
Statlig utjämning skapar ofrihet, vilket ger stöd för mer utjämning. Idag presenteras nya fakta i en omfattande amerikansk studie. Birgitta Swedenborg skriver om den på DN Debatt. Av denna framgår både att det just är dagens samhällsmodell med stor stat och små möjligheter att påverka det egna livet som gör att inga nya arbeten tillkommer i Sverige:

I 33 av 35 länder skapar tillväxt ökad sysselsättning. Men inte i Sverige. Sveriges politik gör att folk jobbar mindre, att de anstränger sig mindre, och att de är mindre benägna att byta jobb eller flytta för att höja sin lön. En hårt driven utjämningspolitik med höga skatter och generösa förmåner har medfört att tillväxten under de 25 senaste åren inte skapat någon sysselsättningsökning.

Systemet upprätthåller också sig självt: En undersökning visar att nära 60 procent av de tillfrågade i Sverige anser att staten måste minska inkomstskillnaderna, medan motsvarande andel i USA är drygt 30 procent. Attitydskillnaden mellan Sverige och USA kanske delvis beror på att väsentligt färre i Sverige (33 procent) än i USA (61 procent) anser att inkomstskillnader speglar att människor belönas för hur mycket de anstränger sig.

Ju mer statlig utjämning, desto mindre möjlighet att själv förbättra den egna situationen - och stöd för ännu mer utjämning via staten - vilket dessutom hindrar nya jobb. En ond cirkel. Nu har vi ännu mer fakta om verkligheten som visar vikten av rejäla reformer bort från dagens modell, för en mindre stat och mer frihet.

<-- Home
RSS 2.0