Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:25:55

25/01/2006 5:04:58 pm
Det nya som växer fram. Härom veckan startade försäkringsbolaget SalusAnsvar, Civilingenjörsförbundet och Manpower en privat arbetsförmedling. Läs mer. Utmärkt! Företag efterfrågar arbetskraft och många personer efterfrågar arbete. Självklart finns möjligheter för vinstdrivande verksamhet att underlätta detta. Bara den bemanningsbransch som har vuxit fram sedan vissa delar av statens arbetförmedling konkurrensutsattes visar detta tydligt. Väldigt många har fått jobb och flexibiliteten har ökat. Detta är ytterligare ett inslag i det nya entreprenörskap inom arbetsmarknad och välfärd som växer fram. Effektivare och bättre och kostar inte en krona i skattemedel - tvärtom. Varför ska staten över huvud taget driva arbetsförmedling? Lägg ned.

<-- Home
RSS 2.0