Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:44:37

25/01/2006 4:15:32 pm
NBER, Borg och den stora staten. Den NBER-rapport som presenterades igår på DN-Debatt, vilket refererades nedan, diskuterades idag på SNS mer ingående. Den innehåller flera intressanta kapitel om Sverige; bland annat framgår som nämnt att arbetsmarknaden milt uttryckt fungerar dåligt.

Moderaternas chefekonom Anders Borg kommenterade rapporten i ett mail idag. Han skriver att "den svenska modellen" och välfärdsstaten kan räddas. Därpå beskriver han hur. Hur definierar han då med den modell som kan räddas? Jo, kärnan är "en stark strävan att garantera huvuddelen av befolkningen ett anständigt liv". Detta skulle jag bestämt vilja påstå är ett mål också för t ex det amerikanska samhället. Eller min vision om en kraftigt mindre stat.

Borg preciserar sedan definitionen med att bland annat påpeka att alla ska ges goda livschanser i utgångsläget. För detta, som i huvudsak handlar om utbildning, krävs dock en synnerligen begränsad statsmakt. Han nämner inte huvuddelen av dagens modell: att utfallet - inte utgångsläget - i livet utjämnas via staten. Oavsett vad du gör ska du ha det ungefär lika bra som alla andra. Väldiga skatter och transfereringar likriktar livet för alla. Det är större delen av den stora staten. Och det är precis den delen av modellen som inte bör räddas, eftersom den minskar såväl frihet som utvecklingskraft.

<-- Home
RSS 2.0