Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:42:50

28/01/2006 3:53:02 pm
Platt skatt - på noll procent. Första gången jag argumenterade för platt skatt - samma procentsats för allt och alla - var 1995 på Liberala Ungdomsförbundets kongress. Att liberaler borde stå för en enkel, effektiv och rättvis skatt ansåg jag vara viktigt. Tyvärr förlorade denna linje knappt, då liksom åren därefter.

Nu har nio europeiska länder platt skatt. Framgångarna är tydliga, i form av hög tillväxt och snabbt ökande sysselsättning. I veckan arrangerade Skattebetalarna ett ambitiöst seminarium i ämnet. Svenskt Näringsliv sammanfattar väl här. Frågan om platt skatt för Sverige förs fram. Förvisso skulle en sådan kunna införas även med dagens skattetryck, och det vore bra, men än bättre vore förstås med också lägre skatter.

Peter Jungen nämnde på seminariet den mer radikala tanken som bör vara nästa steg: ingen skatt alls på produktiv verksamhet. Detta har jag pläderat för också, t ex här. Vi bör ha en platt skatt på noll procent på arbete, företagande och investeringar. Den skatt som bör tas ut bör tas från konsumtion. Det skulle multiplicera de goda effekterna av platt skatt flera gånger om. Gärna platt skatt, men samtidigt en rejäl sänkning!

<-- Home
RSS 2.0