Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:16:44

28/01/2006 4:06:00 pm
Förbudsliberal? Ofta när jag pläderar för vikten av en betydligt mindre stat och mer frihet kommer motfrågan: vill du då inte ha någon stat alls? Och ja, jag är ingen anarkist så det vill jag. Varför då och vad ska den då göra? Framför allt, enligt min mening, fokusera på ett par huvuduppgifter. Kärnan i statens viktigaste uppgift är att upprätthålla lag och ordning som handlar om att ingen människa får skada en annan.

Paradoxalt nog är detta eftersatt idag, när staten ägnar sig åt så fruktansvärt mycket annat. Kärnuppgifterna sköts inte väl nog. Så en plädering för en mindre stat bör ibland kompletteras med vikten av att stärka staten på dessa områden. Kanske även att skärpa en del lagar. Och när man gör det kommer ofta nästa motfråga: du vill inte ha statliga bidrag, ersättningar och offentliga verksamheter men du vill ha en hårdare och starkare stat på en del områden. Ordet förbudsliberal kan dyka upp.

Tas ett exempel som ofta dyker upp under mina löpturer: lösspringande hundar. På en mils löprunda möter man kanske 30 hundar, majoriteten utan koppel. Någon av dessa kan bli rädd för en som springer och gå till attack (det har hänt). Jag anser bestämt att lagen ska skydda mig från den risken - på allmän plats, självklart inte på privat egendom där ägaren bestämmer. En hundägare bör åläggas att garantera att hunden inte kan komma nära andra människor. Påföljden för den som inte följer den lagen bör vara avskräckande.

Staten bör upprätthålla min s k negativa frihet, se till att min sfär är skyddad från andras ovälkomna inflytande. Det är annorlunda jämfört med en socialistisk stat som styr mitt liv med mina pengar men som inte garanterar min frihet eller skydd - på mer än ett sätt.

<-- Home
RSS 2.0