Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:06:30

31/01/2006 11:06:30 am
Ägande och beskattning. Privat ägande är den principiella motpolen till statligt ägande och styrning. Hur starkt skyddet för privat ägande är, och hur mycket privata aktörer tillåts äga av samhällets resurser, är en central fråga. Den gränsdragningen avgör skillnaden mellan socialism och ett frihetligt, klassiskt liberalt, samhälle.

I Svenska Dagbladet har det pågått en replikväxling mellan Villaägarnas vice förbundsdirektör Joacim Olsson och Moderaternas ekonomiske talesman Mikael Odenberg. Den förre kritiserar den senare för att Moderaterna faktiskt räknar med högre intäkter från fastighetsskatten år 2008 än idag. Odenberg svarar att den skatten ska avskaffas på sikt, men den nämnda siffran antyder onekligen att det är på mycket lång sikt.

Självklart måste alla reformer ske stegvis. Och självklart måste det prioriteras vilka som ska genomföras först. Ökad lönsamhet för arbete är onekligen avgörande för mycket annat och kan underlätta fler skattesänkningar med tiden. Men detta är ett tecken på hur tydligt alla partier har accepterat den stora staten med dess kollektiva ägande och styrning idag. Denna konsensus är beklaglig och ökar vikten av att andra röster höjs för ett friare samhälle.

<-- Home
RSS 2.0