Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 05:48:15

03/01/2005 10:46:47 am
Enidéstatens planekonomiska bostadspropaganda. Som styrelseledamot i Stockholmshem fick jag en inbjudan till konferens om framtidens bostadspolitik den 2 mars. Som arrangörer står Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och nätverket jagvillhabostad.nu. Ämnet är bostadsbrist för unga och medverkar gör bl a samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

SABO är, enligt deras egen webbsida, "den ledande intresseorganisationen inom bostadsbranschen". Deras mål är att "skapa gynnsamma förutsättningar för de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet". Organisationens tyngd visas genom följande information:
"SABOs cirka 290 medlemsföretag finns i nästan alla landets kommuner. Tillsammans har medlemsföretagen knappt 825 000 lägenheter och ett stort antal lokaler. Nästan var sjätte invånare i Sverige - 1,4 miljoner människor - bor hos ett SABO-företag. I SABO-företagen arbetar cirka 13 500 personer. 5 000 personer förtroendevalda ledamöter sitter i företagens styrelser."

Nätverket jagvillhabostad.nu, som finansieras av bl a Hyresgästföreningen, driver fyra övergripande krav:
"- Bygg fler bostäder!
- Sälj inte ut - bygg ut allmännyttan!
- Inför inte marknadshyror!
- Inför kommunala eller regionela bostadsförmedlingar där detta saknas!"


Alltså: SABO är en tung organisation som motsätter sig fri bostadsmarknad för att de värnar de kommunala bolagens privilegier. Nätverket jagvillhabostad.nu är emot en fri bostadsmarknad av ideologiska skäl. Betalar för deras gemensamma propaganda - på bl a gemensamma konferenser understödda av ministrar - gör 1,4 miljoner intet ont anande hyresgäster. Och alla de som inte får bostad genom köerna i den planekonomi som råder på bostadsmarknaden.

Så fungerar enidéstaten. Så upprätthålls felidépolitiken.

<-- Home
RSS 2.0