Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:43:58

29/11/2009 11:51:51 am
Staten - den stora illusionen? Jag talade en gång på samma arrangemang som Kim Holmes, tidigare biträdande utrikesminister i USA. Han yttrade sig ungefär så här: "I never understood how you can imagine that you can get more out of government than you put into it."

Det finns en förklaring, elegant formulerad av Bastiat: "Staten är den stora illusion, i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad." Många tror helt enkelt att just de betalar mindre än genomsnittet men får ut mer än snittet.

Så kan det av naturliga skäl inte vara. Men det hindrar inte vänstern att försöka lura i folk att så är fallet. De säger alltid att det är höginkomsttagarna som betalar, men "alla" ska få. Tvärtom betalar alla, och får tillbaka rätt lite.

<-- Home
RSS 2.0