Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-07-02, 11:10:45

2010-08-11 17:15:50
Ger högre a-kassa färre långtidsarbetslösa? Idag presenterade Mona Sahlin och Thomas Östros på DN Debatt samma jobbpolitik som redan är känd, men nu ska den specifikt lösa långtidsarbetslösheten. Två forskare har granskat den rödgröna jobbpolitiken. Ett av deras påpekanden är att förslaget om högre a-kassa bidrar till längre tider av arbetslöshet.

Granskningen är mycket väl värd att läsa. Den visar hur det rödgröna alternativet helt saknar saklig grund. De föreslår en liten generell sänkning av arbetsgivaravgiften, som ska leda till fler jobb, men anser bestämt att regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för de unga inte skapar jobb. De föreslår 12 extra miljarder till kommunerna, som ska skapa jobb, men tidigare extrabidrag har inte lett till jobb - annat än ett antal nya byråkrater.

Och så vidare. Mycket låg intellektuell kvalitet.

Läs granskningen här - >

<-- Home
RSS 2.0