Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:46:15

09/11/2004 6:01:48 pm
I News: Allt fler jobbar allt mindre - hot mot europeisk välfärd. Tidningen News har i sitt senaste nummer en större artikel om den demografiska situationen i Europa. Den baseras på min bok och Klas Eklunds nya bok "Ekonomisk tillväxt". Från min bok har bland annat fakta om att den arbetsföra befolkningen i Italien kommer att falla från 39 miljoner till 22 miljoner år 2050 hämtats. Samt att i Spanien kommer pensioner att öka från 50 procent av de offentliga utgifterna idag till 80 procent år 2030 om inte systemen förändras.
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0