Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:03:04

09/03/2006 11:30:27 am
I LNB: "Radikala reformer kan rädda ungas framtid." Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel av undertecknad till sina abonnerande dagstidningar. I denna beskrivs hur stort och växande problemet med ungdomsarbetslöshet är, och att lösningen handlar om att ta bort hinder som politiker har skapat:

"?När unga människor gått ur skolan och vill ha ett arbete, ta full del av vuxenvärlden, vill göra en insats då får de veta att de inte är välkomna att de inte behövs. ? Så att ha ett jobb handlar inte bara om att få en inkomst. Det handlar också om att få vara med.? Så uttryckte Olof Palme 1984 betydelsen av att unga får arbete.

På den punkten hade han rätt. Tyvärr restes många av de hinder som idag skapar stor arbetslöshet bland unga under hans tid. Och situationen förvärras snabbt, i en föränderlig värld. I många tidigare fattiga länder, och även flera redan rika, får unga bättre möjligheter än sina föräldrar. I delar av västra Europa och Sverige är det tvärtom.

Arbetslösheten bland personer i åldern 15-24 i Sverige är idag 21,5 procent, sjätte högst bland EU:s 25 medlemsländer. Det är högre än andelen unga arbetslösa till och med under krisåren i början av 1990-talet. ...

Maud Olofsson har föreslagit att LAS inte ska gälla unga. Bra, men varför inte ta bort alla hinder på en gång? MUF-ordföranden Johan Forssell och undertecknad har föreslagit en ?frizon? från alla skatter, avgifter och regleringar för alla under 30 års ålder.


Läs hela artikeln här (Word) - >

<-- Home
RSS 2.0