Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:26:21

09/05/2006 9:18:46 am
McKinsey: Sverige är sämst på att skapa nya jobb. Igår presenterades det globalt ansedda konsultföretaget McKinseys studie av Sverige. De framhåller att svensk produktivitet har utvecklats mycket väl de senaste tio åren. Företagen och deras medarbetare har således lyckats öka förmågan att producera mer varor och tjänster per timme än de flesta andra länders. Orsaken till detta är avregleringar, enligt McKinsey. Men Sverige har varit sämst av 14 undersökta länder på att skapa nya jobb 1992-2003. När den amerikanska ekonomin beräknas få tillbaka mellan 1,12 och 1,14 dollar för varje dollar som flyttar (i form av företag och jobb) är siffran blott 0,85 kronor för Sverige. Vi förlorar på utflyttning netto. I en globaliserad värld med krav på omställningar för att bli vinnare är detta mycket allvarligt. Tursamt nog ligger möjligheten inom räckhåll att lösa problemen. McKinsey råder svenska politiker att fortsätta avreglera ekonomin.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0