Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:49:52

19/05/2006 9:01:08 am
I LNB: Radikalt sänkt skatt ger Sverige chansen. Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel till sina 30 abonnerande landsortstidningar för möjlig publicering av undertecknad och Daniel J Mitchell från Heritage, som besökte Sverige i veckan:

"Den globala ekonomin har inlett ett språng vars konsekvenser vi bara kan ana. Det kan liknas vid världens förändring efter upptäckten av Amerika. Cirka en och en halv miljard människor har börjat träda in i den globala arbetskraften. Kina, vars ekonomi är sju gånger större än för 25 år sedan, utexaminerar cirka två miljoner ingenjörer om året. Indien växer starkt.

Världsekonomin upplever de högsta tillväxttalen på decennier. Handeln mellan länder, och flödena av investeringar, ökar än mer. Inom ett decennium kommer 80 procent av den globala medelklassen att leva i vad som nyligen kallades utvecklingsländer. Ett snabbt ökande antal människor kan producera varor och tjänster för världens konsumenter. ...

Ett mått på Sveriges attraktionskraft är hur många som vill komma hit. Tre länder i EU-15 införde inte övergångsregler för medborgare från de nya EU-länderna: Irland, Storbritannien och Sverige. Till Irland och Storbritannien kom flera hundra tusen personer för att arbeta, till Sverige kom något tusental. Hur ska Sverige bli en attraktiv plats i en öppen värld? ...

Inom OECD är det genomsnittliga skattetrycket 35 procent av den totala ekonomin, BNP, och i EU är det 39 procent. Den svenska nivån är 50 procent. Mot bakgrund av den globala utvecklingen, där det går så bra för skattesänkarna, ter det sig bisarrt att det anses långtgående att vilja sänka det svenska skattetrycket till EU-genomsnittet. Att ha OECD-snittet som första delmål vore att ge Sverige en bättre chans."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0