Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:26:42

29/05/2006 10:54:13 am
I KvP: Fattigdom är problemet. I förra veckan publicerade Kvällsposten en debattartikel av undertecknad om inkomstskillnader och fattigdom:

"Christin Johansson och Ursula Berge, från Akademikerförbundet SSR, skrev för ett tag sedan i Dagens Nyheter om inkomstskillnader. Enligt deras definition är inkomstskillnader per definition något som ger fattigdom. Huruvida man är fattig definieras relativt till andra, så om alla har det lika eländigt finns inga fattiga. ...

Det är en lika socialistisk som orimlig definition. Att vilja ha likhet är en möjlig ståndpunkt, men det har inget med att bekämpa fattigdom att göra. Den fattigaste tiondelen i USA har mycket lägre inkomst än den rikaste tiondelen, men de är avsevärt rikare än genomsnittet i Nordkorea. Självklart är dessa amerikaner därmed mindre fattiga. ...

I Sverige verkar staten aktivt för likhet i utfall. Med skatter och bidrag strävas efter likhet oavsett insats. Men fattigdomen i Sverige har ökat (Euromonitor). Hushåll med en nettoinkomst under $ 20 000 om året har stigit från 18 procent år 1990 till 19,5 procent 2004. ...

Den som så önskar kan bedriva en politik mot inkomstskillnader. Men det sker till priset av en politik mot fattigdom."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0