Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 02:56:31

31/05/2006 12:03:29 pm
I Liberal Debatt: Varför läggs regionalstöden inte ned? I det senaste numret av Liberal Debatt ägnar jag några rader åt ideologin bakom regionalpolitiken och dess konsekvenser. Den totala regionalpolitiken är mycket omfattande; räknat i offentliga utgifter kostar den minst 100 miljarder kronor om året. Dess konsekvenser är huvudsakligen skadliga. Mot den bakgrunden blir frågan ovan relevant, och jag för fram ett par tänkbara svar:

"En förklaring är rimligen att det tycks vara väldigt lätt att introducera nya, offentliga, system och program. Däremot är det väldigt svårt att avskaffa dem. Den ständiga tillväxten av statliga myndigheter är ett talande exempel. Alla förändringar måste motiveras utifrån nuläget och idag finns alla dessa system. Och förändring har alltid sina motståndare.

En annan förklaring är att särskilt offentliga system som gör människor beroende av just systemen är särskilt svåra att avskaffa. Då uppstår konkret ett antal förlorare, som mister stöd eller ersättning. Dessa kommer, inte minst i egenskap av väljare, att motsätta sig förändringar. De möjligheter som istället uppstår till egen försörjning ses som mindre säkra än de system som finns idag.

En tredje förklaring är det politiska systemet. Någon har skämtat om att Regionpartiet är den svenska riksdagens största parti. Riksdagsledamöterna nomineras och väljs länsvis. De har mycket starka incitament att mest av allt bry sig om rösterna från hemmabygden, inte ägna sig åt den nationella utvecklingen och helheten. Och när 349 ledamöter framför allt inte vill provocera hemmaopinionen utan låta alla ha sina bidrag och helst också bygga lite nya vägar ? vad blir då helheten? Att politiken blir kvar och kanske utökas.

Public choice-skolan ger goda belägg för denna politikens inneboende drivkraft att ständigt utöka sitt eget mandat. Detta sker på frihetens bekostnad. Skattebetalarna tar notan. Och den blir närmast omöjlig att dra tillbaka i en framtid, trots alla belägg. Mot bakgrund av denna risk finns starka skäl för en tydlig konstitution som både avgränsar den offentliga makten och försvårar för en politisk majoritet att göra vad den vill."


Detta är faktorer som kan hindra reformer även när sådana ter sig viktiga och effekterna klart positiva. För att lyckas ta bort skadliga system och släppa fram det samhälle som kunde finnas istället, och som vore mycket bättre, krävs därför konsekventa och kraftfulla politiker.

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0