Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:36:40

10/08/2006 6:45:31 pm
I DI: "Så kan skatten sänkas - utan att bidragen hotas." I en debattartikel i Dagens Industri idag lanserar undertecknad en ny princip för ett successivt sänkt skattetryck. Likt riksbankens inflationsmål eller överskottsmålet kan en tre fjärdedelsprincip tillämpas. Det vill säga att av den årliga tillväxten används bara en fjärdedel till ökade offentliga intäkter och tre fjärdedelar blir kvar utanför det offentliga. Då sjunker skattetrycket med 0,5 procentenheter, 13 miljarder, om året - utan att enskilda besparingar behöver göras:

"Det svenska skattetrycket har faktiskt sänkts från 53,4 procent av BNP år 2000 till 50,2 procent detta år ? cirka 90 miljarder kronor. Detta med en socialdemokratisk regering som har försett det offentliga med mer skattemedel!... Detta har skett i största tysthet och sannolikt mer av en tillfällighet än som följd av en medveten politisk agenda. Men det skulle kunna göras till en bärande princip för den ekonomiska politiken.

En alliansregering skulle kunna besluta att högst en fjärdedel av den årliga tillväxten får tas in i skatt som ökade intäkter till det offentliga. Minst tre fjärdedelar skulle då bli kvar hos medborgare och företag. Då sjunker skattetrycket med 0,5 procent per år. På en mandatperiod skulle vi vara nere i 48 procent, på tio år nära 45 procent. Med 2 procents tillväxt per år ? en modest uppskattning ? skulle den årliga sänkningen motsvara cirka 13 miljarder, på en mandatperiod cirka 50 miljarder.

Självklart kan mycket annat också göras. Men detta vore en god grund. Utgångsläget vore då inte status quo utan en successiv nedtrappning. Cirka 50 miljarder ger trots allt en del utrymme att sänka skatter på arbete, företagande och fastigheter."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0