Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:16:39

23/11/2004 10:50:16 am
Ny problemformulering. Dagens Nyheters förre chefredaktör Anders Johnson, idag skriftställare, recenserar min bok i veckans nummer av Entreprenör. Recensionen är utförlig, intressant och positiv. Han skriver att jag vägrar acceptera den rådande problemformuleringen och just pekar på att modellen med stor stat inte är en del av lösningen utan av problemet. Bland annat skriver han att jag "hävdar, på goda grunder, att problemen ligger i att de offentliga systemen bygger på planekonomiska principer". Anders Johnson summerar med att boken "ger en bra vägledning i arbetet på att återuppbygga ett välfärdssamhälle av ny modell".
Läs recensionen (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0