Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:44:31

29/09/2006 2:34:27 pm
I LNB: Bulgarer och rumäner - välkomna! Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad till sina 30-talet abonnerande dagstidningar. Budskapet är att Bulgariens och Rumäniens inträde i EU nästa år är mycket positivt och att protektionisterna som vill ha gränshinder mot arbetskraft har lika fel nu som vid den förra utvidgningen av EU 2004.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0