Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:05:08

05/10/2006 10:34:54 am
I Tidningen NU: Frihetspartiet liberalerna. I veckans nummer av Tidningen NU, Folkpartiets tidning, skriver undertecknad om varför en slutsats av bland annat valresultatet bör vara att en renodlat klassisk liberal agenda utvecklas:

"Ideologiska skäl, sakskäl och partistrategiska skäl talar för att Folkpartiet ska gå vidare med att återupprätta en klassisk liberal politik för frihet och ansvar. Att göra motsatsen, gå än mer tillbaka till en politik för stor stat och förmynderi, skulle vara att ignorera alla dessa skäl.

En del tycks tro att Sverige är ett evigt socialdemokratiskt land och att medborgarna aldrig vill ha någon annan samhällsmodell. Det är fel. Sverige är minst lika mycket ett frihetligt och öppet entreprenörsland. Hos medborgarna finns starka känslor för frihet.

Motståndet mot fastighetsskatten visar att de flesta vill äga sitt hus. En klar majoritet är för lägre skatter. Få vill tvingas använda cykelhjälm. Nästan alla vill ha jobb och inte bidrag. Få vill ha reklam eller film censurerade.

De flesta tror sig klara att handla huvudvärkstabletter eller vin på ICA. Småföretagaren vill styra sitt företag efter eget huvud. Fick man bestämma över sina pengar skulle de flesta köpa privat välfärd istället för offentlig.

Folkpartiet har medverkat starkt till att befria Sverige från ett korrumperat maktparti. Steget efter måste vara att bli en kraft för att befria landet från dess samhällsmodell."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0