Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:30:58

24/11/2004 12:00:28 pm
Fyra år till med Bush: Bra för Europa, marknadsekonomin och öppenheten. I min kolumn i denna veckas Entreprenör analyserar jag vilka några av de viktigaste effekterna av utfallet i det amerikanska valet sannolikt blir. Att George W Bush återvaldes med fler röster än någon president tidigare har fått förvånade många i det Europa där etablissemanget har spritt sin avsky mot Bush. Nu har vi fyra år till med Bush, vars mandat har stärkts betydligt - och det är hög tid att se hans politik som den verkligen är. Min bedömning är att Bush kommer att vara bättre för relationerna med Europa eftersom han inte avser utlösa ett globalt handelskrig, han kommer att stå för frihandel mot de protektionistiska kraven på att skydda jobb, och han lär genomdriva en rad reformer i marknadsekonomisk riktning - vilket är positivt för den amerikanska, och därmed den globala, tillväxten.Läs kolumnen - >

<-- Home
RSS 2.0