Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:17:06

01/12/2006 11:59:26 am
I DI: Ägande är alternativet till bidrag. I Dagens Industri idag skriver undertecknad om att gamla företag och jobb försvinner snabbt i dagens globaliserade värld och att ett samhälle som vill lyckas bör underlätta omvandling. Den svenska regeringens ambition att få en stor del av de 1,5 miljonerna som står utanför arbetsmarknaden i arbete är god, men kan kompletteras med en politik för ägande, inte minst eftersom löneandelen i ekonomin minskar:

"Ägande är inte statiskt. Kanske är det lika viktigt med en politik för att gå från bidrag till ägande som till jobb? Då kan fler få del i den ökande avkastningen på just ägande.

Delas de statliga företagen ut får varje svensk ett ägande motsvarande cirka 50 000 kronor, enligt en studie av Dick Kling. En bra början, eftersom de flesta svenskar har mycket liten förmögenhet.

Skatter på kapital och investeringar gör ägande mindre lönsamt. Så kan det inte förbli om ägande ska underlättas. Att staten tar en så stor del av vår inkomst i skatt gör att de flesta har alltför lite kvar för att kunna investera i ägande.

Det mesta av skatterna går till statliga system för pension och social trygghet. Men dessa resurser ägs kollektivt och sköts av staten. Vi har egentligen minst en årslön på banken men får idag inte bestämma över pengarna. Låt oss äga vår egen trygghet!

Att ta bort hinder för entreprenörskap vore också centralt. Den som startar ett företag och förverkligar sin idé ska bli rik genom att äga företaget.

En reformstrategi för västvärlden i globaliseringen bör fokusera att underlätta både omvandling och ägande - vilket borde kunna få stöd både till vänster och höger i politiken."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0