Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 02:52:58

20/12/2006 9:34:11 am
I DI: Rör inte mitt företag! Idag publicerar Dagens Industri ett litet brev av undertecknad om de grundfrågor som tyvärr inte diskuteras i debatten om de så kallade direktörslönerna:

"Statens resurser är allas angelägenhet, alla är medborgare. Staten tar skatt av oss alla oavsett om vi vill använda dess tjänster eller ej - den kan inte väljas bort.

Men ett företags resurser och hur de används är dess ägares angelägenhet, ingen annans. Det är ju de som har investerat och utvecklat den verksamhet som har gett intäkterna - i tävlan med andra.

Anser ägarna att en hög VD-lön är viktig så är det deras sak, det är även de som förlorar om beslutet är felaktigt. Företagets ägares resurser, beslut, vinst eller förlust - så enkelt är det."


Läs brevet här - >

<-- Home
RSS 2.0