Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:31:19

09/12/2004 7:37:13 am
Svenska Nyhetsbyrån om politikskifte. En ledare från Svenska Nyhetsbyrån igår beskriver behovet av både makt- och politikskifte. Artikeln bygger på min krönika på Alliansens nya webbsida och min bok:
"Anpassligheten till makten är ofta ett större hot än makten i sig. När universitetslärare, statsanställda och även privata företagare, upphör med att vädra sina åsikter av rädsla för att inte hålla sig väl med makten, går samhället miste om alternativa synsätt. ...
(Johnny Munkhammar) är en avvikande röst i samhällsdebatten och hans aktuella bok ?Sagan om välfärdens återkomst? är både optimistisk och pessimistisk. Dysterheten följer av analysen av dagens samhälle, där skatterna inte räcker till för att finansiera den offentliga sektorn, och där skatterna inte kan höjas. Hoppet finns i möjligheten att förändra samhället så att fler människor kan bidra till välfärden och samtidigt utveckla de tjänster som i dag ryms inom den offentliga sektorns ram.
Den typen av partipolitiskt fristående analyser behövs i ett vitalt samhälle. Men det behövs också en förändring av den förda politiken."


Läs hela artikeln här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0