Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:28:35

06/09/2007 11:14:23 am
I LNB om ekonomisk frihet. Idag skickar Liberala Nyhetsbyrån ut en debattartikel till sina abonnerande landsortstidningar av undertecknad om ekonomisk frihet och Sverige. Uppmanar regeringen att inrikta politiken på att Sverige ska nå topp tio i ekonomisk frihet globalt.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0