Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:22:13

10/09/2007 9:42:34 am
I DI Ett friare Europa blir också starkare. Idag publicerar Dagens Industri en debattartikel av undertecknad med anledning av skriften jag presenterar i Bryssel imorgon; "WHat Competition Has Done For Europe" (European Enterprise Institute):

"Konkurrensens betydelse för Europa är svår att överskatta. Professor William J Baumol har visat att innovatörerna och konkurrensen är huvudorsaken till att Europa blev den första delen av världen som inte längre var fattig. I dag är genomsnittsinkomsten för en västeuropé 14 gånger högre än år 1820. ...

Argumenten för konkurrenshinder är klassiska och har mest effektivt bemötts av liberalen Frédéric Bastiat redan på 1800-talet. Att hindra konkurrens för att främja utvecklingen av företag som blir europeiska ²champions² är exempelvis en självmotsägelse. Är företaget tillräckligt bra behövs förstås inga skydd mot konkurrens.

Att hindra konkurrens för att främja sociala värden är att bortse från verkligheten. De länder som har liberaliserat ekonomin mest - Irland, Spanien, Estland, Storbritannien och Island - har haft de snabbaste ökningarna av de lägsta inkomsterna i samhället.

En jämförelse av Öst- och Centraleuropa mellan 1987 och 2007 är talande för konkurrensens betydelse. Planekonomi innebär per definition total avsaknad av konkurrens. Under 15 år av liberaliseringar har däremot utvecklingen överträffat det mesta i dessa länder. Och om detta bara var fråga om att hinna ifatt väst, varför pågick det inte 1987?"


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0