Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:22:10

04/10/2007 5:35:21 am
I DI: Göm dig inte bakom Carnegie, Thomas Östros! På debattplats i Dagens Industri idag skriver undertecknad att oppositionen - anförd av Thomas Östros - försöker hindra försäljningen av statliga företag med hjälp av Carnegie som politiskt verktyg. De borde snarare ta debatten i sak om varför staten ska äga vissa företag men inte andra - eller tror de inte på sina argument?

"Starka argument talar för att staten inte ska äga företag. I grunden handlar det om att fortsätta med försäljningar som har skett kontinuerligt de senaste 25 åren, under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar.

I en demokrati väljer medborgarna representanter som stiftar lagar. När lagar som berör de statliga företagens branscher ska stiftas blir statens roll oklar. Är politikerna neutrala eller lockas de fatta beslut som gynnar de egna företagen?

När staten äger företag kan andra mål lätt överskugga företagets bästa. Beslut om investeringar, lokalisering av produktion och strategisk inriktning kan avgöras av vad som är tillfälligt politiskt populärt snarare än det som är långsiktigt bra för företaget - en sorts politisk kvartalskapitalism. ...

Statens ägande av företag har uppstått stegvis, slumpartat och godtyckligt. Ägandet kan därför knappast motiveras med principiella argument. Till exempel bryter staten järnmalm men inte annan malm. ...

Att fortsätta minska det statliga ägandet genom försäljningar baseras på en tydlig princip och inriktning. Man hur ser principen bakom ett försvar av dagens ologiska röra av statligt ägande ut? Det enda intellektuellt hållbara alternativet till försäljning borde vara att fler företag ska förstatligas. ...

Om staten säljer hela ägandet i företagen följer inte bara betydande intäkter och fler svenskar får chansen att bli ägare. Dessutom behöver staten inte ägna sig åt komplicerade försäljningar fler gånger i framtiden."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0