Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 16:27:27

17/12/2004 10:44:54 am
Hasta la vista, Svenskt Näringsliv! Igår var det konferens med samtliga medarbetare på Svenskt Näringsliv, vilket avslutades med middag och festligheter på Berns. Jag fick tillfälle att hålla ett litet tal till samtliga närvarande. Självklart ville jag framföra ett tack för en mycket intressant och lärorik tid. Men också understryka att jag nu inte lämnar kampen för fri företagsamhet utan bara byter plats på barrikaden. Talar också en del om kampens kärna och vikten av att vara företagsamhetens Ivanhoe.
Läs hela talet (hade för en gångs skull skrivit ned allt) - >

<-- Home
RSS 2.0