Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:34:20

20/10/2008 10:31:28 am
I DI: Svälj inte hela EU:s telekompaket. I helgen publicerades en debattartikel av undertecknad i Dagens Industri som berör ett viktigt men än så länge inte uppmärksammat förslag. En del av det paket om framtidens telekom som nu behandlas inom EU kan skada framväxten av framtidens internet:

"Framväxten av Internet har varit av stor betydelse för informationsutbyte, produktivitet och ekonomisk tillväxt. Hälften av Sveriges tillväxt på senare år kan hänföras till telekom. ...

Just nu diskuteras förslag om reglering av framtidens Internet i Bryssel. Europaparlamentet och ministerrådet kommer denna höst att ta ställning. Bland annat föreslås en reglering av miniminivåer på det utbud som leverantörer måste erbjuda - så kallad nätneutralitet.

Det vore en mycket skadlig reglering. Leverantörerna måste kunna ha flexibilitet att själva avgöra vad de ska erbjuda och vad det ska kosta. I synnerhet hotar denna reglering möjligheterna att prioritera kapacitetskrävande tjänster som telemedicin.

Ett sådant offentligt ingrepp i IT-marknaden står också i kontrast till den frihet som i hög grad förklarar Sveriges IT-framgångar. I förlängningen skulle den bromsa Europas möjlighet att utvecklas till ledande kunskapsekonomi."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0